Menu
thumbSakret

RM Kiirkivinev mittekahanev jootebetoon

  • Sise- ja välistöödeks
  • Raudbetoonelementide montaažiks
  • Seadmete ja ehitusankrute fikseerimiseks
  • Terasuurus kuni 2,5 mm
  • Kiirkivistuv
  • Hea voolavusega
  • Mahus mittekahanev
  • Valamiseks kihipaksusega 3-100 mm
  • Käsitsi ja pumbaga töötlemiseks
  • Remondibetooni klass R4

 

Pinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Puhastada pind vähemtugevatest pindmistest kihtidest, tolmust, rasvast, värvijääkidest jms. Vajadusel kruntida aluspinnad krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:3)

 

Töö käik

Segada kuivsegu 2,7-2,9 l puhta veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades mikserit (600 pööret/min), segamisaeg 3-5 minutit. Lasta segul seista ca 3 min ning korrata segamist uuesti. Valmismördi kasutusaeg on 20-30 minutit! Tarduma hakkavasse materjali mitte segada vett! Tardumisaja pikendamiseks võib segusse lisada tardumisaeglustit Sakret LP -2. Kihipaksus ühekordsel valamisel kuni 50 mm. Järgmine kiht on valatav 24 h pärast. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitav on kohene järelniisutus ja valatud pindade kinnikatmine.

 

Pakend 

25 kg kotid, alusel 48 kotti, 1 t big-bag

 

Tehnilised näitajad

Survetugevus 24 h pärastSurvetugevus 3 ööpäeva pärastSurvetugevus 28 ööpäeva pärastPaindetugevus 28 ööpäeva pärastMaterjali järelpaisumine 28 päeva möödudesKäidavKuluSäilivusaeg
≥ 25 N/mm2≥ 40 N/mm2≥ 50 N/mm2≥ 6 N/mm2+0,006%24 h möödudes21 kg/1 m2/10 mmoriginaalpakendis 12 kuud alates tootmiskuupäevast
Back to Top